512bit.net

3DMark 2005, 3DMark 2006 (DirectX 9.0c)

Korištena su dva sintetička benchmarka: 3DMark 2005 i 3DMark 2006 koji mjere brzinu
pixel shadera V3.0 grafičke kartice (DirectX 9.0c), te su time rezultati prilično neovisni o
snazi ostatka konfiguracije.
Omjer rezultata sa referentnom karticom (GF6600 GT) daje konačni rezultat.


Konfiguracija 1
CPU C2D E6400 2.13
Matična Asrock 4CoreDual-VSTA AGP 8x, PCIe 4x
RAM 2x1024 Mb DDR2 533 DC
Hdd Seagate 80 Gb 7200.9
OS Win XP Pro SP2
Softver 3DMark 2005, 3DMark 2006


Rezultati


Proizvođač / Model Slot1 Mb 3DMark 2005 3DMark 2006 Rezultat2

ATI X1950 Pro PCIe 256 9369 4690 315.95
Radeon 9600 XT 8x 256 2199 593 54.43
nVidia GF 8600 GT PCIe 256 8841 4269 292.83
GF 7900 GT PCIe 256 8011 4295 279.59
GF 7600 GT PCIe 256 6098 3209 210.85
GF 7600 GS 8x 256 4725 2648 168.55
GF 6600 GT PCIe 128 3342 1317 100.00
GF 6200 128bit 8x 128 1479 360 34.78
GF 6200 64bit 8x 128 1238 179 22.44


1 AGP= 8x
2 Rezultat dobiven omjerom svih rezultata sa referentnom karticom (GF6600 GT)