512bit.net

3Dlabs

3Dlabs je proizvođač profesionalnih grafičkih procesora koje odlikuju optimizirani driveri
za 2D/3D aplikacije, inovativna rješenja, više specijaliziranih chipova, memorijski bufferi,
te visoka potrošnja struje (potrebni AGP Pro (50W / 110W) i PCIe High End 150W).
Nakon raskida suradnje sa Creative Labsom, 3Dlabs je ponovno neovisna kompanija.

3Dlabs

Tehničke specifikacije

Ramdac Slot1 GPU Tranzistori Memorija DirectX U prodaji
Mhz Pipes Fillrate Watt Milijuna µm Mb Mhz Tip Bit Bandwith Mj:God

Permedia 2 * 230 P,1x 53 1x1 53 6.90 n.a. .35 8 80 Sdram 64 640 5.0 10. 1997
Oxygen RPM 2x250 2x - 2x2 - 25.25 2x9 .25 64 - Sdram 128 - 6.0 1999
Oxygen GMX 220 2x - 2x2 - 25.00 2x9 .25 96 - VRAM 128 - 6.0 1999
Permedia 3 300 P,2x - 1x2 - 11.25 9 .25 32 - Sdram 128 - 6.0 5. 1999
Oxygen VX1 * 300 P,4x 110 1x2 220 11.25 9 .25 32 110 Sdram 128 1760 6.0 5. 1999
Oxygen GVX1 * 300 P,2x 115 1x2 230 20.86 9 .25 32 115 Sgram 128 1840 6.0 5. 1999
Oxygen GVX1 Pro 300 P+4x - 1x2 - - 9 .25 64 - Sdram 128 - 6.0 1999
Oxygen GVX210 300 4x - 2x2 - 26.40 2x9 .25 64 - Sgram 128 - 6.0 1999
Oxygen GVX420 300 P+4x - 2x2 - 26.40 2x9 .25 128 - Sgram 128 - 6.0 1999

Ostali modeli: Permedia 1

Wildcat 1-4 Ramdac Slot1 Watt Memorija Frame Buffer Texture Buff. DirectBurst Performanse2 DirectX OpenGL
Mb x Bit Mb x Bit Mb x Bit Fillrate Vektori Trokuti

Wildcat 4000 170 P+2x 49.00 80 Sdram 16 - 64 - - - 68 5.3 7.3 n.a. n.a.
Wildcat 4110 220 R2x 52.92 136 Sdram 64 128 64 128 8 64 n.a. 6.0 12.0 n.a. n.a.
Wildcat 4210 250 P+R2x 94.40 288 Sdram 128 256 128 128 32 64 n.a. 12.0 17.6 n.a. n.a.
Wildcat II 5000 300 4x 31.43 80 Sdram 32 128 32 64 16 32 166 8.5 11.1 n.a. 1.2
Wildcat II 5110 300 R4x 49.93 144 Sdram 64 128 64 64 16 64 n.a. 15.2 24.2 n.a. 1.2
Wildcat III 6110 320 R4x 49.67 208 DDR 64 128 128 64 16 64 400 33.0 26.1 7.0 1.3
Wildcat III 6210 320 R4x 50.67 416 DDR 128 128 256 64 32 64 400 33.0 26.1 7.0 1.3
Wildcat4 7110 320 R8x 50.00 256 DDR 128 128 128 64 - - 400 35.1 29.4 7.0 1.3
Wildcat4 7210 320 R8x 50.00 384 DDR 128 128 256 64 - - 400 37.9 33.9 7.0 1.3

Ostali modeli: Wildcat 3510, Wildcat 4100, Wildcat 4105

Wildcat VP Ramdac Slot1 Watt Memorija 32bit procesori Performanse DirectX OpenGL
Mb Bit Tip Geometry Texture Pixel Vertices/sec Samp/sec

Wildcat VP560 * 2x370 8x 20.71 64 128 DDR 8 64 32 100M 18G AA 8.1 1.3
Wildcat VP760 * 2x370 8x 18.68 64 256 DDR 16 128 64 165M 23G AA 8.1 1.3
Wildcat VP870 2x370 8x 18.80 128 256 DDR 16 128 64 188M 35G AA 8.1 1.3
Wildcat VP970 2x370 8x 18.80 128 256 DDR 16 128 64 225M 42G AA 8.1 1.3
Wildcat VP880 Pro 2x370 8x 25.67 256 256 DDR 16 128 64 188M 35G AA 8.1 1.3
Wildcat VP990 Pro 2x370 8x 25.05 512 256 DDR 16 128 64 225M 44G AA 8.1 1.3

Wildcat Realizm Ramdac Slot1 Watt Memorija DirectBurst Shaders DirectX OpenGL
Mb Bit Tip Mb Bit Tip Vertex Fragment

Wildcat Realizm 100 2x400 8x 54.09 256 256 GDDR3 - - - 16 48 9.0 1.5
Wildcat Realizm 200 2x400 8x 65.05 512 256 GDDR3 - - - 16 48 9.0 1.5
Wildcat Realizm 500 2x355 PCIe 52.95 256 256 GDDR3 - - - 16 48 9.0 1.5
Wildcat Realizm 800 2x400 PCIe HE 143.25 512 512 GDDR3 128 128 GDDR3 32 96 9.0 1.5